Byøkologi
Energi - bolig - bæredygtighed

 


!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan -->

 

<


Økologi er et arbejde for at indgå mere i naturens balance. I byen slutter dette arbejde aldrig, for byen med dens høje koncentration af mennesker vil gøre altid gøre skade på miljøet omkring sig.

Byøkolog er derfor en proces som aldrig stopper - et stadigt arbejde mod at minimere den indflydelse byen har på miljøet.

Solpaneler med solceller på svanemærket husByøkologi omfatter alle tiltag for at fremme miljøet - både det nære og det fjerne miljø.

- Trafik som belaster miljøet mindst mulig

- Byggeri med miljøvenlige byggematerialer

- Byggeri af huse med lavt energiforbrug

- Etablering af energiproduktion i byen - gennem solfangere, varmepumper, solceller vindmøller m.v.

- Minimering af affald og affaldshåndtering, så miljøfarligt affald sorteres fra - herunder valg af byggematerialer er miljømæssigt forsvarlige, når en bygning efter mange år skal rives ned igen. 

- Indkøb af økologisk mad og miljøvenlige forbrugsgoder

.... og meget andet

Vi får aldrig et økologisk København eller et økologisk Århus, men efterhånden får vi måske nogle byer, som skader deres omgivelser mindre og mindre, og hvor alle sætter en stolthed i at sætte energiforbruget ned, tænker over, hvad de hælder i kloakken og aldrig kunne finde på at sætte et byggeri igang uden, at huset bliver udstyret med solceller, solfanger, passiv solvarme og varmepumpe - måske endda så meget, at huset kan sende overskydende energi over til det gamle nabohus, som blev bygget før, Verden blev en anden.


Nyttige kontakter og informationssider om byøkologi, økologisk byggeri, energi og  miljøvenlige boliger:

LØB - Landsforeningen Økologisk Byggeri

Dansk Byøkologi - Database over byøkologiske initiaviter

DCUE - information om byøkologi

LØS - Landsforeningen for Økosamfund
Valsømaglevej 79
4100 Ringsted
tlf. 57 53 82 24

FBBB - Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger
c/o European Green Cities
Vesterbrogade 149
1620 København V
tlf. 33 22 90 90

Ecoweb - Netmagasin om økologi og miljø
Gl. Århusvej 1a, Anbæk
8450 Hammel
tlf. 86 12 77 66